Barbara Jursza – Program koła matematycznego dla klasy VII

„W każdej klasie są uczniowie przejawiający zainteresowania matematyką i chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. To właśnie dla nich przeznaczony jest ten program” – pisze we wstępie do Programu koła matematycznego dla klasy VII jego autorka Barbara Jursza. Czy prowadzone w ramach programu zajęcia odpowiadają uczęszczającym na nie uczniom, nauczyciel dowie się od nich samych, gdyż to oni będą ewaluatorami. Zapraszamy nauczycieli matematyki do wykorzystania proponowanego programu w pracy ze swoimi siódmoklasistami.

Barbara Jursza – nauczyciel doradca metodyczny matematyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie. Wspiera nauczycieli matematyki w zakresie organizacji, planowania i wzbogacania warsztatu pracy, inspiruje do podejmowania działań innowacyjnych oraz  dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Barbara Jursza – Program koła matematycznego dla klasy VII

Pobierz program