Barbara Chrzanowska – Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem narzędzi TIK w grupie 4-5-latków

Technologie informacyjno-komunikacyjne na stałe zagościły we współczesnej szkole. Z łatwością można je wykorzystywać już w edukacji dzieci przedszkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych, gier i zabaw. Przykład takich „TIK-owych” zajęć, prowadzonych w grupie 4-5 latków, prezentuje Barbara Chrzanowska. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą propozycją i wykorzystania jej w pracy z dziećmi.

Barbara Chrzanowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, techniki i plastyki w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu. Praca z najmłodszymi dziećmi to ciągłe wyzwania, którym stara się sprostać poszukując nowych rozwiązań. Chętnie wykorzystuje na zajęciach technologie informacyjno-komunikacyjne.
Barbara Chrzanowska – Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem narzędzi TIK w grupie 4-5-latków

Pobierz scenariusz