Anna Peza – Nastolatek na zakręcie. O (nie) takim strasznym dorastaniu

„Ach, ta dzisiejsza młodzież” narzekali starożytni. Brzmi znajomo? Dlaczego? Na przestrzeni tysiącleci młodzi ludzie w wieku lat -nastu rozpoczynali osobisty bój o własną autonomię, czasem w sposób nazbyt zdecydowany. Co mogą zrobić w tej sytuacji rodzice i wychowawcy? Starać się rozumieć, co dzieje się z kształtującym się człowiekiem i go wspierać. Jak to robić podpowiada Anna Peza w artykule „Nastolatek na zakręcie. O (nie) takim strasznym dorastaniu”. Zapraszamy do lektury.

Anna Peza – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego, organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji społecznych oraz pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznie. Jest mediatorem, w tym edukatorem mediacji rówieśniczych.
Anna Peza – Nastolatek na zakręcie. O (nie) takim strasznym dorastaniu

Pobierz artykuł