Zyta Boćwińska – “Urodziny Marysi”, czyli o pewnym spotkaniu w Suwałkach. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Jeśli w Roku Marii Konopnickiej temat zajęć czytelniczych brzmi „Urodziny Marysi”, to raczej nietrudno się domyślić, czyje to urodziny. Dzieci podczas tych zajęć poznają autorkę książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz miejsca w Suwałkach poświęcone pamięci poetki. Nie może zabraknąć tu szlaku turystycznego „Krasnoludki są na świecie” i jego bohaterów, sfotografowanych przez autorkę scenariusza Zytę Boćwińską. Zachęcamy do skorzystania z tej, atrakcyjnej dla dzieci i nauczyciela, propozycji.

Zyta Boćwińska – nauczyciel bibliotekarz, kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III szkoły podstawowej dotyczące edukacji czytelniczej.
Zyta Boćwińska – “Urodziny Marysi”, czyli o pewnym spotkaniu w Suwałkach. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Pobierz scenariusz