Zgłoszenia szkół do udziału w Mobilnych Laboratoriach Przyszłości

Zgłoszenia szkół do udziału w Mobilnych Laboratoriach Przyszłości

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że organizuje sieć współpracy i samokształcenia oraz warsztaty dla koordynatorów i nauczycieli programu „Laboratoria przyszłości”.
Zachęcamy również do korzystania z Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Należy wypełnić formularz zgłoszenia szkół do udziału w Mobilnych Laboratoriach Przyszłości.
Link: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/801363/zgloszenie-szkol-do-udzialu-w-mobilnych-laboratoriach-przyszlosci.html
Formularz służy zgłaszaniu szkół do udziału w projekcie edukacyjnym “Mobilne Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego zespoły edukatorów przeprowadzają w całej Polsce warsztaty skierowane do uczniów, nauczycieli i innych użytkowników “Laboratoriów Przyszłości”. W czasie trwania projektu warsztaty będą przeprowadzane w każdym powiecie i większości gmin dla grup 10-15 osobowych. W czasie wizyty w szkole każdy z edukatorów będzie mógł poprowadzić 4-5 godzin lekcyjnych. W ciągu jednego dnia grupa dwóch edukatorów przeprowadzi w jednej szkole łącznie 10 godzin lekcyjnych.
Preferencję otrzymają zgłoszenia szkół złożone wspólnie z innymi szkołami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami: Andrzejem Staszczykiem i Danutą Moroz.