Zespół Tourette’a

Zespół Tourette’a

Zespół Tourette’a – to schorzenie neurologiczne o nieznanym pochodzeniu. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłych tików ruchowych oraz wokalnych.

Zespół Tourette`a charakteryzuje się obecnością mnogich tików ruchowych i pojedynczych lub mnogich tików wokalnych przez pewien czas trwania choroby, ale niekoniecznie współistniejących. Tiki występują dłużej niż 1 rok, wiele razy w ciągu dnia (zazwyczaj w seriach), prawie codziennie lub z przerwami. Przy czym okresy bezobjawowe nie mogą przekraczać trzech miesięcy. Objawy muszą wystąpić przed 18 rokiem życia. Zmienność objawów następuje wraz z upływem czasu, dotyczy lokalizacji anatomicznej, liczby, częstotliwości, złożoności oraz nasilenia tików.

Źródło: https://tourette.pl/tourette/

Więcej informacji na temat zespołu Tourette’a znajdą Państwo w przygotowanej kolekcji:
https://wakelet.com/wake/hsUxbR-vHChHArF2MtHOt
oprac. Katarzyna Romanowska