Zaproszenie do udziału w projekcie – Wielka Liga Czytelników

Zaproszenie do udziału w projekcie – Wielka Liga Czytelników
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch projektów :

  • Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” WLC skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
  • oraz Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”, o który mogą ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz szkoły średnie i policealne.

Konkurs to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój dziecka poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Ma na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

Ogólnopolska edycja konkursu Wielkiej Ligi Czytelników jest organizowana po raz piąty. IV edycja odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. Wzięło w niej udział ponad 17000 uczniów, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami i bibliotekarzami tworzyli ogromną społeczność aktywnych czytelników sięgającą kilkudziesięciu tysięcy osób. Zwycięskie drużyny – Mistrzowie Województw wzięli udział w wielkim finale w Katowicach 10 -11 maja 2019 r. Wśród nich znalazła się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jest koordynatorem konkursu na szczeblu powiatowym (Suwałki i powiat suwalski ziemski).

Regulaminy, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczamy w załącznikach. Więcej informacji można uzyskać na stronie wielka-liga.pl, facebook.com/WielkaLiga/ oraz u koordynatora powiatowego.

Oczekujemy na zgłoszenia, które należy przesłać do 10 stycznia 2020 r. na adres koordynatora powiatowego: cecylia.radzewicz@cen.suwalki lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

Regulamin konkursu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram Konkursu w roku szkolnym 2019/2020