Zapraszamy uczniów suwalskich szkół do udziału w konkursie „Alfred Wierusz-Kowalski – realista i romantyk”

Zapraszamy uczniów suwalskich szkół do udziału w konkursie „Alfred Wierusz-Kowalski – realista i romantyk”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach zapraszają uczniów szkół z terenu miasta Suwałk do udziału w konkursie „Alfred Wierusz-Kowalski – realista i romantyk”.

Czas trwania konkursu: 15 kwietnia – 27 maja 2024 r.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta Suwałki.
Obowiązują dwie formy konkursu w zależności od grupy wiekowej:
A) KONKURS PLASTYCZNY uczniowie klas VI-VIII suwalskich szkół podstawowych;
B) KONKURS FOTOGRAFICZNY uczniowie suwalskich szkół średnich.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Każdy uczestnik dostarcza wraz z pracą wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację wizerunku oraz zgodę na publikację nadesłanej pracy konkursowej (zał. nr 2).
Prace powinny być wykonane indywidualnie (nie przewiduje się prac grupowych).
Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 lub A3. Należy ją przekazać osobiście do sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, I piętro (pokój nr 113) lub wysłać tradycyjną pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Praca fotograficzna – jedno zdjęcie w postaci cyfrowej lub tradycyjnej (papierowej) o rozmiarze nie mniejszym niż 15×20 cm. Fotografię można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: cen@cen.suwalki.pl, wpisując w temacie „Konkurs fotograficzny” lub do sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, I piętro (pokój nr 113) do 27 maja 2024 r.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację wizerunku oraz zgodę na publikację nadesłanej pracy konkursowej