Zapraszamy 20 marca nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy 20 marca nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia.
Celem sieci jest stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia. Doradcy metodyczni i konsultanci będą mogli poznać doświadczenia koleżanek i kolegów oraz podzielić się własnymi. Kolejnym polem współpracy będzie rozszerzanie kompetencji metodycznych i merytorycznych poprzez spotkania z ekspertami. Webinaria zawierające m. in. case study, wykłady monograficzne i wymianę doświadczeń odbywać się będą dwa razy w miesiącu od marca do czerwca 2023. Planujemy łącznie 6 spotkań online.
Spotkanie sieci jest zaplanowane na 20 marca 2023 r. w godzinach 15.00-18.00.
Koordynatorem sieci jest dr Jarosław Schabieński – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: e-mail: jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl, tel. 87 5670328.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 28 lutego 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy