Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z PDN do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia.
Celem sieci jest stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia. Doradcy metodyczni i konsultanci będą mogli poznać doświadczenia koleżanek i kolegów oraz podzielić się własnymi. Kolejnym polem współpracy będzie rozszerzanie kompetencji metodycznych i merytorycznych poprzez spotkania z ekspertami. Webinaria zawierające m. in. case study, wykłady monograficzne i wymianę doświadczeń odbywać się będą od października 2023 do maja 2024 roku raz, dwa razy w miesiącu.
Koordynatorem sieci jest dr Jarosław Schabieński – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: e-mail: jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl, tel. 87 5670328.
Pierwsze spotkanie online jest planowane na 18 października 2023 r. w godzinach 12.00-14.15.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 12 października 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy