Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”.

Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz realizację kierunku polityki oświatowej państwa – wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w Suwałkach i powiatach: suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim. Już po raz trzeci proponujemy Państwu formę on-line, polegającą na przesłaniu nagrań audio-wideo utworów czytanych przez laureatów etapu szkolnego.

Konkurs trwa od 24 października 2022 r. do 25 listopada 2022 r.: pierwszy etap – szkolny do 4 listopada 2022 r., drugi etap – międzyszkolny do 18 listopada 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie Centrum w dniu 25 listopada 2022 r.
Lista laureatów oraz zwycięskie nagrania zostaną opublikowanie na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Plik zawierający nagranie audio-wideo należy umieścić na dysku sieciowym np. OneDrive lub dysku Google, udostępnić i przesłać link do niego na adres mailowy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: biblioteka@cen.suwalki.pl do dnia 18 listopada 2022 r.

Zgłoszenie uczestnika drugiego etapu wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć drogą elektroniczną (e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl), drogą pocztową lub osobiście na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki do 18 listopada 2022 r.

Zachęcamy do realizacji konkursu w Państwa Szkołach i Placówkach. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie wpłynie na czytelnictwo uczniów i ich rodzin.

Regulamin konkursu, wykaz polecanej literatury, kartę zgłoszenia, zgodę rodziców/opiekunów prawnych zamieszczamy w załącznikach.

Regulamin konkursu – pobierz
Wykaz literatury – pobierz

Karta zgłoszenia – pobierz
Zgoda rodziców – pobierz

Informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel bibliotekarz Zyta Boćwińska – kontakt telefoniczny: 87 5670328 lub mailowy: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl