Zapraszamy do udziału w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do udziału w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Szanowni Państwo,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Rozpoczęcie kursu planujemy 4 października 2024 r. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 13 września 2024 r.
Formularz zgłoszenia
Planowany czas trwania kursu: październik 2024 r. – marzec 2025 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w systemie oświaty szkolnej, czyli: w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach adaptacji zawodowej, nauki zawodu dla młodocianych w firmach, zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych.

Szczegółowy program został opracowany na podstawie ramowego programu kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 1993 r. wraz z uwzględnieniem wymagań dotyczących przygotowania pedagogicznego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102).

Zakres kursu:

  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
  • Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu
  • Hospitacja zajęć

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji kursu: dr Joanna Kalejta, nauczyciel konsultant, e-mail: joanna.kalejta@cen.suwalki.pl; tel: 519 87 18 36

Liczba godzin kursu: 150

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki

Osoby prowadzące: dr Dorota Koncewicz, dr Joanna Kalejta, Bożena Anuszkiewicz, Bogumił Węcek

Koszt kursu: 900 zł

Zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!