Zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”

Zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”.
Termin zgłaszania prac: 18 października 2023 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 października 2023 r. podczas Subregionalnej konferencji dla doradców zawodowych.

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu