Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”.

Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz realizację kierunków polityki oświatowej państwa – działania wychowawcze szkoły i wychowanie do wartości. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w m. Suwałki i powiatach: suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim.

Ze względu na trwające obostrzenia epidemiczne po raz kolejny proponujemy Państwu formę online, polegającą na przesłaniu nagrań audio-wideo utworów czytanych przez laureatów etapu szkolnego.

Konkurs trwa od 18 października do 26 listopada 2021 r.:

  • pierwszy etap – szkolny do 5 listopada 2021 r.,
  • drugi etap – międzyszkolny do 19 listopada 2021 r.

O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 26 listopada 2021 r. Lista laureatów oraz zwycięskie nagrania zostaną opublikowanie na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Plik zawierający nagranie audio-wideo należy umieścić na dysku sieciowym np. OneDrive lub dysku Google, udostępnić i przesłać link do niego na adres mailowy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: biblioteka@cen.suwalki.pl do 19 listopada 2021 r.

Zgłoszenie uczestnika II etapu wraz ze zgodą Rodziców/Opiekunów Prawnych należy dostarczyć do 19 listopada 2021 r. drogą elektroniczną (e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl), drogą pocztową lub osobiście na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

Zachęcamy do realizacji konkursu w Państwa Szkołach. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie wpłynie na czytelnictwo uczniów i ich rodzin.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia, zgodę rodziców / opiekunów prawnych zamieszczamy w załącznikach.

Regulamin konkursu – pobierz
Karta zgłoszenia – pobierz
Zgoda rodziców – pobierz

Informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel bibliotekarz Zyta Boćwińska – kontakt telefoniczny:
87 5670328 lub mailowy: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl