Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach

Zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach oraz wypożyczania nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2, Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Operatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.