Zapraszamy 30 maja na Wojewódzką Konferencję – Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich

Zapraszamy 30 maja na Wojewódzką Konferencję – Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza 30 maja 2023 r. w godzinach 9:00–15:15 dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy i innych zainteresowanych na bezpłatną Wojewódzką Konferencję – Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich.
Miejsce konferencji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B/Platforma MS Teams

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji w formule hybrydowej:
9:00 – 9:15 rozpoczęcie konferencji
9:15 – 10:00 Rola oddziałów przygotowawczych w polskim systemie edukacji – szanse i zagrożenia, wymiana doświadczeń, ocena dotychczasowych działań, Magda Witan, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki – wystąpienie online
10:00 – 10:45 Rozwijanie kompetencji międzykulturowych jako kluczowych na rynku pracy, Łukasz Szeliga, tutor, edukator i trener, twórca przestrzeni edukacyjno-rozwojowej BeCom wystąpienie online
10:45 – 11:15 Rola doradcy zawodowego w przygotowaniu uczniów do wchodzenia na rynek pracy – narzędzia, metody, techniki na przykładzie Mapy Karier, Marta Wrzosek, pedagog i doradca zawodowy, ekspert współpracy z organizacjami pozarządowymi – wystąpienie online
11:15 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 12:30 Techniki, metody, narzędzia pracy doradcy zawodowego od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej, Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, ekspert  merytoryczny ds. konsultacji i doradztwa dla pdn i bp, Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji wystąpienie online
12:30 – 13:15 Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, Beata Chrościńska, doradca EURES Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – wystąpienie stacjonarne
13:15 – 13:45 Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole – szanse, wyzwania, trudnościAnna Samoilenko, prezes Związku Ukraińców w Suwałkach, Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom – wystąpienie stacjonarne
13:45 – 14:15 Wyzwania doradcy zawodowego w przygotowaniu młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy, Monika Hiroń–Nowak, Career Counselor Labour Mobility and Social Inclusion, doradca zawodowy, przedstawicielka Organizacji Międzynarodowej ds. Migracji – wystąpienie online
14:15 – 15:00 Procedury zatrudniania cudzoziemców spoza UE w Polsce, Edyta Jaremko-Kuśmirak, starszy specjalista, Zespół Zielona Linia – wystąpienie online
15:00 – 15:15 dyskusja, podsumowanie konferencji

Patronaty honorowe: