Zapraszamy 26 marca na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Zapraszamy 26 marca na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Łomży oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a także Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku realizuje projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Czas trwania projektu: 1.04.2023 – 31.03.2026 r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 103 (I piętro) w siedzibie Centrum, przy ul. Mikołaja Reja 67B.
Formularz zgłoszenia
Program spotkania:

14:00 – 14:10 – otwarcie spotkania

14:10 – 14:30 – założenia projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – dr Joanna Kalejta, Bogumił Węcek

14:30 – 14:50 – cele i działania planowane w ramach Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia – dr Joanna Kalejta

14:50 – 15:10 – cele i działania planowane w ramach Sieci Doradztwa Zawodowego – Tomasz Mróz, Bogumił Węcek

15:10 – 16:00 – potrzeby kompetencyjne uczestników sieci – diagnoza – dr Joanna Kalejta, Bogumił Węcek, Tomasz Mróz

16:00 – 16:15 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Cele projektu wpisują się w potrzeby zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, które umożliwia przygotowanie kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu planowane jest utworzenie dwóch sieci – Podlaska Sieć Rozwoju Kształcenia oraz Sieć Doradztwa Zawodowego. Ich celem będzie zbudowanie trwałego mechanizmu współpracy pomiędzy organami prowadzącymi szkoły, uczelniami, pracodawcami, stowarzyszeniami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i innymi partnerami działającymi w sferze edukacji w subregionie, poprzez wypracowanie trwałych relacji opartych o wymianę informacji i wspólne działania na rzecz kształcenia formalnego z uwzględnieniem potrzeb regionalnej gospodarki rynku pracy i lepszego dopasowania kształcenia do rynku pracy na poziomie lokalnym, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie dobrych praktyk, których efektem będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz rozwijania kompetencji miękkich.

Liczymy na Państwa udział w budowaniu Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia oraz Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim.