Zapraszamy 25 października do udziału w wersji mobilnej gry miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk”

Zapraszamy 25 października do udziału w wersji mobilnej gry miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zapraszają uczniów suwalskich szkół ponadpodstawowych do udziału w mobilnej grze miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk”.
Każda szkoła może wystawić jeden dwuosobowy zespół.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, a następnie dostarczenie ich do sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, I piętro lub przesłanie skanów e-mailem na adres: cen@cen.suwalki.pl do 21 października br., do godz. 15.30.

Regulamin gry miejskiej

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – nauczyciel

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – uczeń

Gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” odbędzie się 25 października 2022 r.

Harmonogram:
12.30 – Zbiórka i rejestracja uczestników gry – Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 31
12.35 – Powitanie uczestników gry miejskiej
12.45 – Start gry miejskiej
14.15 – Zakończenie gry miejskiej
ok. 14.30 – Podsumowanie gry miejskiej i wręczenie nagród – Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 31