Zapraszamy 14 marca na Wojewódzką Konferencję – Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce

Zapraszamy 14 marca na Wojewódzką Konferencję – Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza 14 marca do udziału w Wojewódzkiej Konferencji – Etyka i warunki pracy cudzoziemców w Polsce.

Podczas konferencji zostaną przedstawione najważniejsze informacje nt. wyzwań stojących przed różnymi sektorami gospodarczymi w Polsce w zakresie zatrudniania pracowników – obcokrajowców, spowodowanych w dużej mierze trwającą na Ukrainie wojną. Celem spotkania będzie także wymiana informacji i różnych doświadczeń oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów, które mogą pomóc w kształceniu i zatrudnianiu nowych pracowników – cudzoziemców.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, doradców zawodowych, pedagogów i psychologów, przedstawicieli instytucji rynku pracy. Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Program konferencji:

Formularz zgłoszeniowy na konferencję