Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu

Zakończenie rekrutacji nauczycieli do naszego grantu
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli,
uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do naszego grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału w szkoleniach oraz w konsultacjach i doradztwie zgłosiło się 137 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Oto one:
  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,
  • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.