Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ogłosiło wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”.
Podsumowanie konkursu odbyło się podczas uroczystej konferencji “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”, która odbyła się 20 października 2018 r.
Podczas uroczystości nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli znakomici Goście Konferencji:
p. Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. Bożena Obuchowska – Dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentująca Podlaskiego Kuratora Oświaty, p. dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Przypomnijmy – w roku Niepodległej – 23 marca 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ogłosiło Wojewódzki Konkurs Metodyczny „Rok Niepodległości”.
Prace konkursowe można było przesyłać do 15 czerwca 2018 r.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty.
Celem konkursu było:
  • uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • wzmacnianie postaw patriotycznych,
  • oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.
Konkurs był adresowany do nauczycieli wszystkich szkół województwa podlaskiego i został przeprowadzony w trzech kategoriach:
  • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy lekcji poświęconych stuleciu Niepodległej,
  • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
  • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.
Komisja powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach do rozstrzygnięcia konkursu dokonała wyboru najlepszych prac.
Oto wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”:
  • w kategorii scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęły p. Wioleta Greloch i p. Bożena Czarnecka ze Szkoły Podstawowej w Porytem;
– II miejsce przypadło p. Jadwidze Motuk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego;
– III miejsce zajęła p. Wioletta Gołaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem;
– wyróżnienie przyznano p. Bogumiłowi Dziedziulowi z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

 

  • w kategorii scenariusz uroczystości poświęconej stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęła p. Urszula Tomaszewska z VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach;
– II miejsce przyznano p. Bożenie Czarneckiej i p. Wiolecie Greloch ze Szkoły Podstawowej w Porytem;
– III miejsce zajęła p. Wioletta Zyskowska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

 

  • w kategorii projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej:
– I miejsce zajęły p. Elżbieta Sorkowska, p. Teresa Walczuk, p. Mariola Łupińska, p. Monika Serokin i p. Monika Szorc ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku;
– II miejsce przyznano p. Alicji Oszkinis z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach;
– III miejsce zajęła p. Jadwiga Buczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach.

 

Na zdjęciach – Laureaci konkursu wraz z Gośćmi konferencji.