Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno
„Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji” jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: https://wakelet.com/wake/Lutb5TOwbPWm79mHghhIu
oprac. Cecylia Radzewicz