Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą

Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą

Szacuje się, że aktualnie poza granicami naszego kraju mieszka ok. 20 mln. Polaków. Wsparciem i promowaniem nauki języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą od lat zajmuje się Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz powołany w 2022 roku i działający w imieniu Rządu RP Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Obie instytucje mają za zadanie kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną, w tym nauczanie języka polskiego i w języku polskim.

Propozycje zawarte w kolekcji Wakelet to materiały proponowane przez powyższe instytucje, a także opracowane przez stowarzyszenia, fundacje, platformy i portale edukacyjne wspierające rozwój oświaty.
https://wakelet.com/wake/hDh3TpbIZQeSfNGnLnuNc
oprac. Zyta Boćwińska