Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid-19

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid-19

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii

Zapraszamy do przeglądania i korzystania z materiałów przygotowanych na temat wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  – https://wke.lt/w/s/1ivRFf