Wojciech Korfanty został ogłoszony przez Sejm RP patronem roku 2023

Wojciech Korfanty został ogłoszony przez Sejm RP patronem roku 2023

Wojciech Korfanty został ogłoszony przez Sejm RP patronem roku 2023. W tym roku przypada 150 rocznica urodzin i 84 rocznica jego śmierci. Wojciech Korfanty – to wybitny śląski polityk, myśliciel społeczny i publicysta na stałe związany z chrześcijańską demokracją. Zaangażowany w walkę o przyłączenie Śląska do Polski. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego. W drugiej połowie 1923 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa, zaś w okresie sanacji był w opozycji, co przyczyniło się do przymusowej emigracji i pobytu w więzieniu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2023

Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty

Więcej informacji o Patronie Roku 2023 znajdą Państwo w poniższej kolekcji:
https://wakelet.com/wake/DsNEDq8ZbcY5elJ8rYtC1
oprac. Elżbieta Kozłowska