Wizyta Zespołu ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej w CEN w Suwałkach

Wizyta Zespołu ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej w CEN w Suwałkach
4 grudnia 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozpoczął prace Zespół ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej.
Zespół tworzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i ich litewskich odpowiednich wchodzących w skład Delegacji z Litwy.
Znakomitych Gości uroczyście przywitała Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz Jadwiga Mariola Szczypiń – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Podczas zwiedzania Centrum członkowie Zespołu mieli możliwość poznania wyposażenia i wykorzystywanych technologii w salach dydaktycznych, pracowni komputerowej, wypożyczalni i czytelni Biblioteki oraz organizacji szkoleń w Centrum.
Podczas spotkania członkowie Zespołu zapoznali się z funkcjonowaniem CEN w Suwałkach:
  • organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie podlaskim,
  • organizacją wspomagania rozwoju szkół, w tym szkół z polskim i litewskim językiem nauczania,
  • organizacją innowacyjnych szkoleń w Laboratorium Innowacji i-Lab, pozwalających na twórcze rozwiązywanie problemów, wyzwalających kreatywność uczestników, wspierających generowanie innowacyjnych rozwiązań, projektowanie działań, dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i przy zastosowaniu technik moderowania pracą uczestników sesji.
Członkowie Zespołu byli pod wrażeniem podejmowanych przez nas działań, gratulowali osiągnięć i życzyli nieustającej motywacji w pracy na rzecz rozwoju edukacji.