Witold Gombrowicz patronem roku 2024

Witold Gombrowicz patronem roku 2024

Uchwałą Senatu RP z 7 września 2023 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza.

W uchwale senatorowie podkreślają, że przypadająca w 2024 r. 120. rocznica urodzin pisarza stanowi doskonałą okazję do wzmocnienia potrzeby obecności jego dzieł i myśli w zbiorowej świadomości Polaków. „Pomagają one nie tylko zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość, ale również umożliwiają rzetelną jej ocenę i uniknięcie schematycznych, skonwencjonalizowanych sądów, które w praktyce okazują się destrukcyjne dla wszelkich przejawów indywidualizmu” – stwierdzają w uchwale.

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/edukacja/patroni-roku/news/patroni-roku-2024

Więcej informacji na temat patrona roku 2024 znajdą Państwo w przygotowanej kolekcji:
https://wakelet.com/wake/xK9AdYKc4FpVRqIYCZQzN
oprac. Katarzyna Romanowska