Wirtualna rzeczywistość (VR) w murach CEN w Suwałkach. Spotkanie Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

Wirtualna rzeczywistość (VR) w murach CEN w Suwałkach. Spotkanie Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
Dzięki współpracy z różnymi instytucjami rynku edukacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ma okazję prezentować nauczycielom naszego regionu najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Prezentacje zwykle skierowane są do nauczycieli uczestniczących w Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych.
Pierwsze spotkanie sieci w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 22 lutego 2021 r. w godzinach 15.00-17.30.
W trakcie jego trwania uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami, jakie powinni spełnić beneficjenci Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” oraz będą uczestniczyć w prezentacji wirtualnego laboratorium.
Pan Adrian Romaniuk, dobrze znany nauczycielom naszego regionu przedstawiciel Wydawnictwa Nowa Era, przedstawi temat „Wirtualne Laboratorium Empiriusz – realne Laboratorium przyszłości. Nowoczesne technologie VR na lekcjach chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.
Zainteresowani zobaczą jak w praktyce działają profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami, poznają funkcje oferowane przez urządzenie i sterującą nim aplikację oraz zapoznają się z przykładowymi scenariuszami lekcji.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli już uczestniczących w programie Aktywna Tablica oraz wszystkich zamierzających w przyszłości skorzystać z tego dofinansowania.
Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tajników wirtualnej rzeczywistości zapraszamy do siedziby Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Ze względu na sytuację pandemiczną umożliwimy zapisanym do sieci, udział w spotkaniu online (na platformie Teams).
Informacje i zapisy:

https://cen.suwalki.pl/event-pro/sieci-uzytkownikow-tablic-i-monitorow-interaktywnych/

oprac. Andrzej Staszczyk