Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to program składający się z cyklu lekcji otwartych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych oraz cyklu szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli organizowanych przez nauczycieli konsultantów CEN w Suwałkach.
Zapraszamy do udziału.
Cykl lekcji otwartych z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych z udziałem nauczycieli i uczniów:

1) 5 marca 2019 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa w Korycinie
Matematyka – klasa V – temat: Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań o treści praktycznej
Prowadząca lekcję – Barbara Stachelek

2) 6 marca 2019 r. godz. 10.40 – Szkoła Podstawowa w Rutkach Nowych
Edukacja wczesnoszkolna – klasa III – temat: Doskonalenie mnożenia i dzielenia – zadania różne
Prowadząca lekcję Renata Sujata

3) 13 marca 2019 r. godz. 11.25 – Szkoła Podstawowa w Rutce–Tartak
Edukacja wczesnoszkolna – klasa II – temat: Doskonalenie umiejętności dzielenia – rozwiązywanie zadań, obliczenia wysokości, kalendarzowe i pieniężne
Prowadząca lekcję Małgorzata Kowalewska

4) 15 marca 2019 r. godz. 9.45 – Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
Matematyka – klasa VI – temat: Pola wielokątów
Prowadząca lekcję –  Katarzyna Korąkiewicz

5) 20 marca 2019 r. godz. 9.50 – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
Język polski – klasa VIII – temat: Piorunem przez lektury – powtórzenie przed egzaminem
Prowadząca lekcję Anna Skowrońska

6) 28 marca 2019 r. godz. 8.55 – Szkoła Podstawowa w Różanymstoku
Historia – klasa VIII – temat: Rozbicie dzielnicowe w Polsce
Prowadząca lekcję Grażyna Ciszkowska

7) 2 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej
Edukacja wczesnoszkolna (edukacja przyrodnicza) – klasa II – temat: Od kwiatu do owocu – poznawanie etapów powstawania owoców
Prowadząca lekcję – Marlena Pastewska

8) 4 kwietnia 2019 r. godz. 8.45 – Szkoła Podstawowa w Karolinie
Język angielski – klasa V – temat: DVD Club: Taiko master
Prowadząca lekcję – Anna Iwaszko

9) 25 kwietnia 2019 r. godz. 8.50 – Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Chemia – klasa VII – temat: Tlen i jego właściwości
Prowadząca lekcję Aneta Michałowska

Organizatorem lekcji otwartych są: Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk – CEN w Suwałkach

Cykl szkoleń i zajęć warsztatowych z udziałem nauczycieli:

1) 5 marca 2019 r. godz. 15 – Warsztat nowoczesnego katechety
Prowadzący – Grzegorz KalejtaCEN w Suwałkach

2) 14 marca 2019 r. godz. 15 – Seminarium – Kody QR na lekcjach religii
Prowadzący – Grzegorz KalejtaCEN w Suwałkach

3) 16 marca 2019 r. – godz. 9 – Warsztaty – Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia
Prowadzący – Jarosław Cezary SłabińskiCEN w Suwałkach

4) 20 marca 2019 r. – godz. 15 – Seminarium – Robot w przedszkolu
– Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania w przedszkolu. Prezentacja materiałów pomocniczych do zajęć.
Prowadzący – Andrzej StaszczykCEN w Suwałkach

5) 25 marca i 10 kwietnia 2019 r. – godz. 15 – Szkolenie – Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi
Prowadzący – Jarosław Cezary SłabińskiCEN w Suwałkach

6) 28 marca 2019 r. – godz. 14.00 – Szkolenie – TURNING POINT OFFLINE w procesie dydaktycznym
Prowadzący – Karol Górski – szkolenie w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym

7) 2 kwietnia 2019 r. – godz. 15.30 – Szkolenie – Jak wykorzystywać tablet na lekcji i zajęciach edukacyjnych
Prowadzący – Jarosław Cezary Słabiński – szkolenie w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

8) 16 kwietnia 2019 r. – godz. 12.30 – Szkolenie – Grywalizacja i gamifikacja – wykorzystanie tablicy interaktywnej i komputerów
Prowadzący – Jarosław Cezary Słabiński – szkolenie w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym

9) 25 kwietnia 2019 r. – godz. 15.00 – Konferencja podsumowująca pracę „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”
Prowadzący – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk CEN w Suwałkach

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.