WIGIERSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Wigry – Maćkowa Ruda

WIGIERSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Wigry – Maćkowa Ruda
W sobotę 9 października br. Lidia Kłoczko, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach uczestniczyła w WIGIERSKICH SPOTKANIACH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Wigry – Maćkowa Ruda, zorganizowanych przez Fundację Wigry Pro oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Środowisk Twórczych.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzenia w nowej galerii ekspozycji prac uczestników pleneru malarskiego, wysłuchać wykładu ks. prof. Jerzego Sikory, delektować się muzyką zespołu Trio A’tre. W GALERII STRUMIŁŁO uczestników serdecznie przywitała córka profesora – Anna Strumiłło, dziękując Marszałkowi Województwa Podlaskiego – Arturowi Kosickiemu za dofinansowanie projektu. Dzięki temu odbyło się w Wigrach i Maćkowej Rudzie to twórcze spotkanie.