Wielki finał gry miejskiej “Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” w CEN w Suwałkach

Wielki finał gry miejskiej “Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” w CEN w Suwałkach
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zorganizowało 7 października 2022 r. grę miejską „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk”.
Gra wystartowała dzisiaj o godz. 10 w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Już przed godziną 13 pierwszy zespół zameldował się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. W ciągu kolejnej godziny osiem uczniowskich zespołów z suwalskich szkół ponadpodstawowych zakończyło grę.
Grę miejską “Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” wygrali uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w składzie: Zuzanna Chomicz, Anita Karwel i Kinga Giczewska pod opieką p. Karola Danowskiego.
Drugie miejsce zajęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach – Jakub Kalinowski, Angelika Taraszkiewicz i Gabriela Truchan pod opieką p. Katarzyny Bissak, a podium uzupełnili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach – Weronika Retel, Jakub Nikścin i Jacek Lisowski pod opieką p. Julii Bagan.
Uczniowie i nauczyciele otrzymali dyplomy od Ministra Edukacji i Nauki.

Kolejne miejsca zajęli Uczniowie:
4. Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach.
5. II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach.
6. Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.
7. Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
8. I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Nagrody Uczestnikom gry wręczyły p. Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach i p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Fundatorami nagród i upominków byli:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
Akademia Liderów Rzeczypospolitej w Warszawie
Bank Polski PKO Odział w Suwałkach
Szulc-Trading w Suwałkach
Suwalski Klub Sportowy „Wigry”
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Suwałkach
Wszystkim Fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.
Firmie PPH “Cymes” w Suwałkach serdecznie dziękujemy za pyszne pączki.

Media o naszej grze:
Gość Radia Białystok
Suwałki Nasze miasto
Radio Białystok
Suwałki Nasze miasto