Wielkanocne zwyczaje, tradycje, rebusy i zagadki dla klasy pierwszej

Wielkanocne zwyczaje, tradycje, rebusy i zagadki dla klasy pierwszej

Wielkanocne zwyczaje, tradycje, rebusy i zagadki do realizacji treści podręcznika “Elementarz odkrywców” w klasie pierwszej.

Trzy prezentacje na trzy świąteczne dni do wykorzystania w dniach 29, 30 i 31 marca:
Oprac. Małgorzata Pol