VII edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem “112 RATUJE ŻYCIE” – relacja z uroczystej gali

VII edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem “112 RATUJE ŻYCIE” – relacja z uroczystej gali

10 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca VII edycję Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem “112 RATUJE ŻYCIE”, którą prowadzili konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński.

Organizatorami VII edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE” byli Wojewoda Podlaski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Podlaski Kurator Oświaty.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W bieżącym roku w konkursie w czterech kategoriach: plakat (praca plastyczna), inscenizacja oraz plakat/komiks i film wzięła udział rekordowa liczba uczniów i szkół: 703 uczniów z 96 szkół województwa podlaskiego.

Komisja konkursowa przyznała 3 miejsca główne w czterech kategoriach oraz łącznie 14 wyróżnień.

W kategorii PLAKAT prace złożyło 415 uczniów z klas I-IV z 52 szkół podstawowych.
Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat została Gabriela Roszkowska, uczennica klasy II – Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej.
II miejsce przyznano Jakubowi Kisielewskiemu, uczniowi klasy I, ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
III miejsce zdobyła Wiktoria Kubiak, uczennica klasy IIIa, Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku.

 

 

W kategorii plakat zostało wyróżnionych 7 uczniów:

 • Natalia Dąbrowska, klasa II – Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Zuzanna Dmochowska, klasa IV, Szkoła Podstawowa Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Maja Jaworowska, klasa I, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
 • Natalia Kalinowska, klasa III, Szkoła Podstawowa Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,
 • Łucja Szymborska, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej,
 • Maciej Chrulski, klasa III, Szkoła Podstawowa nr 6 Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
 • Jakub Moszczyński, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie.

 

 

W kategorii INSCENIZACJA uczestniczyło 164 uczniów z klas V-VIII z 23 szkół podstawowych, składając do konkursu 28 inscenizacji.
I miejsce w kategorii inscenizacja zajęli uczniowie klasy Vc Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli: Amelia Zaniewska, Julia Turkowska, Zofia Łazarska, Edyta Kukuć, Miłosz Hryń, Patryk Kalinowski, Rafał Zimnoch i Adam Kownacki.
Film – Obiektyw – wydanie specjalne – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
II miejsce zajęli uczniowie klasy V: Emilia Gutkowska, Julia Gwiazdowska, Amelia Gwiazdowska, Gaja Klimaszewska, Mateusz Zwierzyński, reprezentujący Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
Film – 112 na ratunek
III miejsce w kategorii inscenizacja zdobyli uczniowie klasy VIII – Daria Bakanacz, Gabriela Wildowicz, Katarzyna Zawadzka, Marta Gryc, Krzysztof Kułakowski, Kacper Walasek, Rafał Oracz i Jakub Latos ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku.

Film – 112 Ratuje Życie
W kategorii inscenizacja przyznano jedno wyróżnienie, a otrzymali je uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Słuczu: Magdalena Bagińska, Justyna Czarnecka, Wiktoria Czarnecka, Martyna Jankowska, Wiktoria Mikucka, Bartłomiej Łęgowski i Patryk Żukowski.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Po raz pierwszy w konkursie “112 ratuje życie” uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowali prace w dwóch kategoriach.

W kategorii PLAKAT/KOMIKS oraz kategorii FILM uczestniczyło 124 uczniów z 21 szkół ponadpodstawowych.
I miejsce zajęła Emilia Klej, uczennica klasy I, reprezentująca Zespół Szkół w Sokółce.
II miejsce zdobyła Izabela Stankiewicz, uczennica klasy I w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
III miejsce zajęła Julia Rudnik, reprezentująca Zespół Szkół Społecznych Fundacji i Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku.

 

 

Ponadto wyróżnienia w kategorii PLAKAT/KOMIKS otrzymali:

 • Ewelina Adamowicz, klasa I, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • Julia Naruszewicz, klasa I, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • Aleksandra Biedulewicz, klasa II, Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 • Rafał Godlewski, klasa IV, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

 

 

I miejsce w kategorii FILM zajęli: Karolina Polakowska, Wiktoria Górska, Łukasz Niedźwiecki i Konrad Mierzejewski, uczniowie Policyjnej Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

Film – 112 ratuje życie
II miejsce zajęli uczniowie klasy III: Kinga Fiszer, Klaudia Kułakowska, Anna Romatowska i Cezary Parafinowicz, reprezentujący Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Film – Numerem 112 ratujesz życie
III miejsce w kategorii FILM zajęli uczniowie klasy I: Eliasz Turecki, Krystian Chołody i Jakub Niemyjski z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.

Film 112 ratuje życie
Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Sztabiński, Michał Jastrzębski, Daria Krutul i Żaklina Sokołowska z klasy I, reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie.
Film 112 ratuje życie
Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Gabrieli Szajewskej – uczennicy klasy I w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku i nadbrygadier Jarosław Wendt – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Podziękowania otrzymali również opiekunowie laureatów:
 • Anna Rząca i Anna Piekutowska – Szkoła Podstawowa Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,
 • Katarzyna Gałaszewska i Anna Chmielewska – Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
 • Ewa Klimowicz, Ewelina Ostapczuk i Ewa Bielawska – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku,
 • Justyna Zawadzka-Sieńko – Szkoła Podstawowa Stanisława Staszica w Suchowoli,
 • Agata Sosnowska – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • Krystyna Chmielewska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
 • Bożena Truchel – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Dorota Poślada – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,
 • Katarzyna Wysocka – Szkoła Podstawowa w Słuczu,
 • Dorota Zimnoch – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
 • Małgorzata Górska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej,
 • Hanna Tarnacka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie.
2) nauczyciele szkół ponadpodstawowych:
 • Krystyna Grzesik – Zespół Szkół w Sokółce,
 • Elwira Kołaczyńska-Bogdan – Zespół Szkół Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Lucyna Kossa-Chrulska i Magdalena Bartczak – Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • Małgorzata Klimiuk – Zespół Szkół Społecznych Fundacji i Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku,
 • Sylwia Buraczewska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
 • Dorota Siemieńczuk – Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 • Iwona Saniukowicz – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
 • Paulina Dzitkowska – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku,
 • Katarzyna Moszczyńska – I Liceum Ogólnokształcące Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie.

Specjalne podziękowania za popularyzowanie wiedzy o numerze alarmowym 112 oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska otrzymali dyrektorzy 21 szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,
 • Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli,
 • Szkoła Podstawowa Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie,
 • Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 • Zespół Szkół Społecznych Fundacji i Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
 • Zespół Szkół w Sokółce,
 • Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach,
 • Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa w Słuczu,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie,
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Stanisława Staszica w Sejnach,
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie.

Podziękowania opiekunom laureatów oraz dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych wręczył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty i Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Wojewoda Podlaski pogratulował w swoim wystąpieniu aktywności uczniom, nauczycielom i szkołom. Zaapelował do uczestników o właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112. Przedstawił też na scenie białostockich operatorów numeru alarmowego 112. Podziękował za udział współorganizatorom. Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty pogratulowała uczniom i ich rodzicom wygranych i wyróżnień, a nauczycielom i dyrektorom szkół – za przygotowanie uczniów i zgłoszenie ich prac do konkursu. Zachęcała uczestników do udziału w konkursie w przyszłym roku. Pani Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach złożyła serdeczne podziękowania uczniom i szkołom za liczny udział w konkursie. Pogratulowała nauczycielom i rodzicom laureatów. Podziękowała za pracę komisji konkursowej oraz organizatorom za przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie konkursu.

Wszyscy wyróżnieni uczestniczyli w pamiątkowym zdjęciu z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim i innymi znakomitymi gośćmi, wśród których byli: Jarosław Średnicki – Dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadbrygadier Jarosław Wendt – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Bogdan Kalicki – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Krzysztof Sochoń – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego i Olga Granacka – Wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Suwałkach.

Już na początku uroczystości na scenie pojawiły się uczennice Szkoły Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku pod opieką p. Grażyny Wołkowyckiej-Tomaszuk – wicedyrektor Szkoły. Uczennice zaprezentowały piosenkę „Mój przyjaciel dzielnicowy, 112 numer alarmowy”.

W dalszej części można było obejrzeć najlepsze nagrodzone w konkursie inscenizacje. Najpierw Amelia Zaniewska, Julia Turkowska, Zofia Łazarska, Miłosz Hryń, Patryk Kalinowski, Rafał Zimnoch, Edyta Kukuć, Adam Kownacki – uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli zaprezentowali specjalne wydanie “Obiektywu” , po nich uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej m. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak “wyrapowali” zasady właściwego korzystania z numeru alarmowego 112. Uczniowie Policyjnej Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie: Karolina Polakowska, Wiktoria Górska, Łukasz Niedźwiecki i Konrad Mierzejewski dali pokaz, prawidłowych zachowań w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu oraz jak należy udzielać pierwszej pomocy.

Następnie p. Piotr Hryniewicki – operator numeru alarmowego 112 – opowiedział o prawidłowych zachowaniach w sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu i mieniu.

W uroczystej gali wzięło udział prawie 250 osób: zaproszeni Goście, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Augustowa, Białegostoku, Grajewa, Gródka, Jabłoni Kościelnej, Łubina Kościelnego, Niećkowa, Płociczna-Tartak, Płonki Kościelnej, Sejn, Słucza, Sokółki, Starego Zakrzewa, Suchowoli, Turośni Kościelnej i Suwałk, a także rodzice uczniów wyróżnionych w konkursie i przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych.

W holu przed salą konferencyjną można było obejrzeć wystawę konkursowych prac plastycznych oraz odwiedzić stoiska służb Ratownictwa Medycznego, Policji i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.