VII edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

VII edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych. Jest formą utrwalenia pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu.

W związku z sytuacją epidemiczną w roku szkolnym 2020/2021 konkurs przebiegał będzie w rzeczywistości wirtualnej.

Uwaga! Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy wysłać pocztą elektroniczną do 7 marca 2021 r. na adres e-mail patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli za zadanie przygotować oraz nagrać dwa filmy: jeden z recytacji wiersza, a drugi z prezentacji prozy. Filmy te należy przesłać na adres patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl do 21 marca 2021 r. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów.

Zamiast gali finałowej, która tradycyjnie odbywała się w Rudzie Śląskiej, w tym roku Ogólnopolska Komisja Konkursowa przesłucha nagrania finalistów. Spośród nich wyłoni laureatów I, II i III miejsca w kategorii prozy oraz I, II i III miejsca w kategorii poezji. Niestety w związku z pandemią tradycyjny wyjazd do Miejsca Pamięci i Przestrogi w Ravensbruck, który był główną nagrodą w konkursie, jest niemożliwy, dlatego nasi laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej edukacja.ipn.gov.pl oraz poprzez media społecznościowe do 23 kwietnia 2021 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej IPN.