Uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”

Uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”
25 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania” oraz rozdanie dyplomów i nagród uczestnikom międzyszkolnej rywalizacji.

Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w zajęciach teatralnych, które przeprowadziła p. Klaudia Kozakiewicz metodą Jana Dormana.

Celem konkursu zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz promocja młodych talentów.

Głównym zadaniem kolejnej, piątej edycji konkursu skierowanego do uczniów klas trzecich szkół podstawowych była głosowa interpretacja przygotowanego wcześniej fragmentu dowolnie wybranej książki tematycznie związanej z hasłem przewodnim Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – „Czytanie dla pokoju” oraz nagranie i przesłanie prezentacji tego utworu w formie krótkiego nagrania audio-wideo.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom za udział, a ich nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do międzyszkolnego konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”,

Lista nagrodzonych i wyróżnionych:
I nagroda: Julia Tylman – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
II nagroda: Robert Rutkowski – uczeń klasy III Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak;
III nagroda: Irmina Makowska  – uczennica klasy IIIa Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku.
Wyróżnienia:
  • Kamila Piaścik – uczennica klasy IIIc Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach;
  • Aleksandra Pawłowska – uczennica klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie;
  • Łukasz Baluta – uczeń kl. IIIc Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach.

Gratulujemy laureatom oraz nauczycielom – organizatorom etapu szkolnego konkursu!

Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty prezentowe o łącznej wartości 550,00 złotych.

Zapraszamy do wysłuchania zwycięskich nagrań: https://wakelet.com/wake/vocXdO7GIvD9H7-EThOeC
oprac. Zyta Boćwińska