Teresa Zaforymska – Refleksje nad pracą polonisty

W Refleksjach nad pracą polonisty Teresa Zaforymska wskazuje jedno z najważniejszych obecnie zadań nauczyciela języka polskiego: w czasie, gdy język uczniów oraz bardziej ubożeje, trzeba nauczyć ich sprawnego posługiwania się poprawną polszczyzną. Dlaczego? Ponieważ „ta umiejętność językowa może przyczynić się do ich życiowego sukcesu”. Autorka podkreśla także, że kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się ma aspekt wychowawczy. Zachęcamy do uważnej lektury tych ważnych Refleksji…

Teresa Zaforymska – nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Organizuje zajęcia poświęcone współpracy i wymianie doświadczeń nauczycieli języka polskiego, podczas których omawiane są metody pracy podnoszące efektywność nauczania i jednocześnie wpływające na poprawę wyników egzaminu ósmoklasisty. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.
Teresa Zaforymska – Refleksje nad pracą polonisty

Pobierz artykuł