Szkolenie dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu pięciu powiatów. Szkolenie zostało organizowane przez WORD w Suwałkach we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz Mobilnym Laboratorium Przyszłości.

Jednym z prelegentów był nasz nauczyciel konsultant – Grzegorz Kalejta, który scharakteryzował metodykę lekcji wychowania komunikacyjnego oraz przedstawił przykładowe scenariusze zajęć. Podczas spotkania poruszono szereg zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu na kartę rowerową, a także omówiono nową podstawę programową wychowania komunikacyjnego. Uczestnicy mogli również zapoznać się przebiegiem egzaminu w miasteczku ruchu drogowego.