Szachy w szkole

Szachy w szkole
17 maja br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się VI Wojewódzka Konferencja „Szachy w szkole”.

Kilkudziesięciu nauczycieli szkół podstawowych województwa podlaskiego spotkało się ze świetnymi prowadzącymi (wszyscy mają związek z Suwałkami). Liderem był bez wątpienia Tomek Warakomski, arcymistrz FIDE, aktywny zawodnik i szkoleniowiec młodzieży, który podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem oraz zaprezentował platformę internetową Chessgrow, której jest współtwórcą. Wykorzystywana jest obecnie w Polsce przez wielu nauczycieli, trenerów szachowych, uczniów oraz ich rodziców. Piotr Zieliński – koordynator projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole” – przedstawił aktualne wyniki badań wpływu edukacji szachowej na rozwój dzieci, potwierdzając zwiększającą się liczbę szkół wprowadzających szachy jako przedmiot nauczania (ponad 1100). Czesław Spisak, mistrz FIDE, nauczyciel i trener szachowy z Białegostoku opowiedział o inicjatywach i rozwoju edukacji szachowej w Białymstoku. Zaprezentował działanie opracowanej przez środowisko białostockie internetowej platformy szachowej, umożliwiającej nauczanie blended learningowe oraz swoje dwie wydane książki na temat nauczania gry w szachy. O związkach matematyki z szachami mówił i pokazywał ćwiczenia Jerzy Romanowski. Jako nauczyciel matematyki, fizyki i szachów potrafił zaaktywizować zebranych do zabawy na bazie geometrii i algorytmów. Organizacja turniejów szachowych dla dzieci nie jest trudna do przeprowadzenia – przekonywał Paweł Jaroch szachista, nauczyciel i sędzia szachowy. Podsumowaniem konferencji były pokazane gry i zabawy szachowe, konkursy solvingu (w których Polacy od 10 lat są mistrzami świata) i techniki liczenia wariantów. W trakcie konferencji nauczyciele aktywnie dyskutowali o roli szachów w edukacji szkolnej, ich stanie obecnym i dalszych perspektywach rozwoju.

Wywiad w Radio Białystok z Grzegorzem Wilczyńskim – nauczycielem konsultantem Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach