Szachowa gra miejska „Misja: Suwałki” – zapraszamy 9 maja

Szachowa gra miejska „Misja: Suwałki” – zapraszamy 9 maja
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Muzeum Okręgowym w Suwałkach zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Suwałk do udziału w Szachowej Grze Miejskiej “Misja: Suwałki”.

Szachowa Gra Miejska „Misja: Suwałki”, w której królować będą szachy, odbędzie się 9 maja 2023 r.

Każda szkoła może wystawić jeden trzyosobowy zespół uczniów z klas V-VIII, wraz z opiekunem (nauczycielem).
Wszyscy uczestnicy gry miejskiej otrzymają nagrody rzeczowe.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, a następnie dostarczenie ich do 8 maja br. do sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, I piętro lub/i przesłanie skanów na adres cen@cen.suwalki.pl

Regulamin gry miejskiej

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – nauczyciel

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – uczeń

Harmonogram:
9.00 – zbiórka i rejestracja uczestników szachowej gry miejskiej w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. Kościuszki 81
9.10 – powitanie uczestników szachowej gry miejskiej
9.20 – start szachowej gry miejskiej
11.30 – zakończenie szachowej gry miejskiej oraz wręczenie nagród w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. Kościuszki 81
.
Patronaty honorowe:

                

Patronaty medialne: