Stan wojenny 1981-1983 – co warto pamiętać?

Stan wojenny 1981-1983 – co warto pamiętać?
„Stan wojenny 1981-1983 – co warto pamiętać?” – to temat przewodni konferencji zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach dla nauczycieli i uczniów. Odbyła się ona dzisiaj, 13 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Wzięli w niej udział uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
Na program konferencji składały się: wystawa „Stan wojenny 1981-1983”, projekcja filmu – zgłoszonego do konkursu „Audycja Historyczna Roku 2023” oraz wykład „Stan wojenny na Suwalszczyźnie” dr. Jarosława Schabieńskiego.
oprac. Jan Bielecki