Spotkanie podsumowujące pracę Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

Spotkanie podsumowujące pracę Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

Nauczyciele uczestniczący, w tym roku szkolnym, w Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych podsumowali swoją pracę. Na spotkaniu podkreślono zadowolenie ze stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń, a uczestniczenie w zajęciach i lekcjach otwartych stworzyło możliwości obejrzenia pracy innych nauczycieli.

W sieci uczestniczyło ponad 70 nauczycieli z 19 szkół województwa podlaskiego. Odbyły się 24 lekcje otwarte mające na celu zaprezentowanie wykorzystania TIK w edukacji. Autorzy najciekawszych zajęć opowiedzieli o nich na spotkaniu. Do lekcji opracowano scenariusze, które umieszczono na platformie Moodle Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Nauczyciele z zainteresowaniem obejrzeli moduł Photon Specjalne Potrzeby Edukacyjne zaprezentowany przez Piotra Sędziaka przedstawiciela firmy Photon z Białegostoku.