Spotkanie autorskie z Grażyną Serafin

Spotkanie autorskie z Grażyną Serafin

W ramach wieloletniego cyklu spotkań autorskich pt.: „Poznajemy regionalnych twórców kultury”, w dniu 11 grudnia 2018 roku, gościliśmy panią Grażynę Serafin, znaną suwalską pisarkę książek dla dzieci.
Pani Grażyna Serafin, po raz pierwszy, zaprezentowała dzieciom swoją najnowszą książkę pt.: „dziesięć/sto/trzysta – 10/100/300” z ilustracjami Wiesława Szumińskiego, wydaną w październiku bieżącego roku. Publikacja jest poświęcona 10 wspaniałym, zasłużonym ludziom z Suwałk na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w przededniu 300-lecia Suwałk. W niezwykle ciekawy i atrakcyjny sposób autorka przybliżyła sylwetki 10 bohaterów związanych z naszym regionem. Taka forma przekazu skupiała i angażowała słuchaczy, dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Panowała ciepła i miła atmosfera. Na koniec spotkania wielu jego uczestników kupiło promowaną książkę wraz z autorską dedykacją.
Najnowszą publikację Grażyny Serafin można polecić suwalskim nauczycielom jako cenną pomoc w kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych uczniów.