Seminarium w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

Seminarium w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
27 września 2022 r. obyło się seminarium zorganizowane przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
W seminarium, realizowanym w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim, poświęconym kształceniu w szkolnictwie branżowym uczestniczyli nauczyciele, doradcy zawodowi, suwalscy przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, prowadzących edukację nieformalną oraz firmy prowadzące szkolenia zawodowe.
Podczas spotkania omówiono potrzeby pracodawców, wymagania pod kątem kwalifikacji  i umiejętności, a także zapotrzebowanie młodzieży na kursy i szkolenia. Seminarium było miejscem: rozmów o aktualnych problemach i specyfice rynku pracy w subregionie suwalskim, prezentacji ofert pracy oraz analiz wymagań współczesnej młodzieży.