Sejm wybrał Kazimierza Wierzyńskiego Patronem Roku 2024

Sejm wybrał Kazimierza Wierzyńskiego Patronem Roku 2024

Sejm wybrał Kazimierza Wierzyńskiego Patronem Roku 2024.

Słowa kluczowe charakterystyczne dla twórczości Kazimierz Wierzyńskiego, autorstwa p. Jolanty Dudek zawarte w Zeszytach Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ to: zachwyt istnieniem, opozycja apollińska i dionizyjska, polski pisarz emigracyjny, umiłowanie wolności, umiłowanie europejskiej tradycji, nostalgia, mit ziemi jako źródła życia, przemiany stylu poetyckiego, problemy egzystencjalne, antynomie egzystencji, miłość i nienawiść, życie i śmierć, rozpacz i nadzieja, współbrzmienia z poetami angielskimi i amerykańskimi.

Źródło: Kazimierz Wierzyński (1894-1969) po latach / Jolanta Dudek https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+nr+specj+7/652f5196-3248-471e-9567-6a9d4c3a361e

Zapraszamy do odkrycia osoby poety i prozaika w kolekcji Wakelet
https://wakelet.com/wake/vEEnmTun2eGroqb1BaeHV
oprac. Grażyna Bogdanowicz