Scenariusze lekcyjne dla szkół dotyczące zagadnień z ochrony i zmian klimatu

Scenariusze lekcyjne dla szkół dotyczące zagadnień z ochrony i zmian klimatu
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach prac Zespołu ds edukacji klimatycznej przygotowało 40 scenariuszy lekcyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących zagadnień z ochrony środowiska i zmian klimatu. Zadanie to realizowane było w ramach utworzonych Grup Roboczych, w których skład weszli m.in. naukowcy, eksperci, praktycy, pedagodzy.

Materiały tworzą spójny program wprowadzający w problemy zmian klimatu w sześciu obszarach tematycznych:
– nauki o klimacie,
– sprzężeń zwrotnych ze szczególnym podkreśleniem bioróżnorodności,
– adaptacji i mitygacji,
– energetyki,
– społecznych skutków zmian klimatu,
– źródeł informacji o klimacie.

Autorzy wykorzystali w nich nowoczesne metody dydaktyczne, tj prace w grupie, burze mózgów, dyskusje, prezentacje, czy badania własne. Zróżnicowali także treści pod względem poziomu i objętości materiałów, po to by mogły być wykorzystane w trakcie godzin wychowawczych, ale także pozostałych lekcji, czy spotkań kół naukowych. Przygotowany materiał, tak jak tematyka zmian klimatu, z założenia miał być więc różnorodny, ciekawy i inspirujący.

Wszystkie materiały – zarówno scenariusze, jak i szkolenia online – dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce „Edukacja ekologiczna”, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/scenariusze-lekcyjne