Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

Poniżej proponujemy  Państwu kolekcję Wakelet, w której zebrane zostały przykładowe sprawozdania szkół i relacje fotograficzne wdrażania programu oraz użycia zakupionego sprzętu.
https://wakelet.com/wake/CV3EfLNwiZgU0hy_wDqkF
oprac. Katarzyna Romanowska