Rozstrzygnęliśmy konkursy z okazji obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego

Rozstrzygnęliśmy konkursy z okazji obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego
W roku 2024 Suwałki świętują Rok Alfreda Wierusza-Kowalskiego – wybitnego malarza, znanego z malarstwa realistycznego, szczególnie ze scen z życia codziennego polskiej wsi, motywów myśliwskich, pejzaży oraz scen z wilkami.
Z tej okazji Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach zorganizowało konkurs dla uczniów suwalskich szkół pod hasłem „Alfred Wierusz-Kowalski – realista i romantyk”. Konkurs ogłoszony 15 kwietnia trwał do 27 maja 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 17 czerwca 2024 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
W konkursie brali udział uczniowie suwalskich szkół dwóch grup wiekowych w dwóch kategoriach:
  • konkurs plastyczny – uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych;
  • konkurs fotograficzny – uczniowie szkół średnich.
W kategorii plastycznej nadesłano 14 prac, a w kategorii fotograficznej aż 87 prac.
Jury konkursowe oceniło wszystkie prace i przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienie:
– w kategorii plastycznej (szkoły podstawowe):
1. Nikola Snarska (Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach)
2. Martyna Moczulska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach)
3. Lena Ciszewska (Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach)
– w kategorii fotograficznej (szkoły średnie):
1. Magdalena Miller (ZS nr 2 w Suwałkach)
2. Jakub Piktel (ZS nr 2 w Suwałkach)
3. Malwina Danowska (ZS nr 2 w Suwałkach)
Wyróżnienie: Michalina Jaśkiewicz (ZS nr 2 w Suwałkach)
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom – Panu Łukaszowi Nowalskiemu, Pani Aldonie Bieleckiej, Pani Katarzynie Sobotowskiej, Pani Dorocie Jabłońskiej, Pani Barbarze Galińskiej – za zaangażowanie, kreatywność oraz wkład w obchody Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego!