Rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

Rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej (M.P.2022 poz. 1117).

Senat ustanowił Rok Wisławy Szymborskiej, mając nadzieję, że będzie to nie tylko doskonała okazja do pełniejszego zaprezentowania postaci poetki, jej twórczości, ale także do debaty na temat miejsca poetyckiego słowa we współczesnym świecie. W uchwale senatorowie podkreślili, że o doniosłości literackiego dorobku poetki świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że ma ona wciąż wierne grono czytelników w Polsce i za granicą.

Źródło informacji na stronie: senat.edu.gov.pl  

Więcej informacji na temat patronki roku 2023 znajdą Państwo w przygotowanej kolekcji: https://wakelet.com/wake/jQvsPGVuwJXt-ULYM0dGa
oprac. Katarzyna Wiesława Urbańska