Rok 2023 rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej

Rok 2023 rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej

W listopadzie 2023 r. upłynie sto lat od śmierci Jadwigi Zamoyskiej – współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego i prekursorki myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem.

źródło: www.gov.pl/web/edukacja

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższą kolekcją Wakelet przedstawiającą życie i osiągnięcia Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.
https://wakelet.com/wake/rWr2SU-8mTXGi_VTx-IHY
oprac. Grażyna Bogdanowicz