Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego

Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego

Uchwałą Sejmu RP z 29 października 2021 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

„W 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne „Romantyczność”, „Powrót taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska”, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury” – napisali posłowie w uchwale. „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej” – dodała Izba.

Źródło informacji: M.P. 2021 poz.1050.

Więcej informacji o romantyzmie polskim znajdą Państwo w poniższej kolekcji:
https://wke.lt/w/s/lkNBqN
Zapraszamy też do korzystania z naszych zbiorów związanych tematycznie z romantyzmem i twórcami tego okresu.